INFORMATII PRELIMINARE

Confidentialitatea, integritatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta pilonii primordiali cand implementam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru ca drepturile dvs. sa fie respectate.

Prezenta politica de confidentialitate (denumita in continuare „Politica de Confidentialitate”) pune in aplicare principiul transparentei si descrie modalitatile prin care se realizeaza operatiunile de colectare, utilizare, diseminare, stocare si eliminare a datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre SC RETINOL SRL , cu sediul social in Iasi, str. Soseaua Nicolina nr 49-51, bl. 964B, sc. B si C, parter, Cod postal 700213, avand CUI 35538739 (denumita in continuare „CLINICA EMPATIO” sau „noi”), in calitate de operator de date cu caracter personal, in legatura cu (i) accesul la si utilizarea website-ului disponibil la adresa URL https://empatio.ro (denumit in continuare „site”), precum si in legatura cu (ii) prestarea serviciilor noastre prin intermediul si in afara acestuia (denumite in continuare „Serviciile”).

Operatorul de date isi desfasoara activitatile de profil sub denumirea Clinica Empatio – marca inregistrata a acestuia, conform Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice.

DESCRIEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM, SCOPURILE SI TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRARII

1. Date personale utilizate in cadrul site-ului

Functionarea site-ului este asigurata cu ajutorul unor sisteme informatice si a module software care obtin, in mod general, unele date cu caracter personal; transmiterea acestor date este realizata in mod implicit pentru ca protocoalele de comunicare online sa intoarca rezultate optime de utilizare a site-ului .

Aceste informatii nu sunt colectate pentru a fi asociate unor persoane identificate, insa, datorita naturii lor, pot permite, prin prelucrarea si integrarea cu anumite date stocate de terti, identificarea utilizatorilor. Aceste informatii includ adresele IP, ora solicitarii, metoda folosita pentru a trimite cererea la server, marimea fisierului obtinut in raspuns, precum si alti parametri referitori la sistemul de operare al utilizatorului.

In masura in care aceste informatii duc la identificarea unui utilizator, prevederile acestei Politici de Confidentialitate devin aplicabile.

2. Scopul si temeiul prelucrarii

Utilizam aceste date numai pentru a obtine informatii statistice anonime privind utilizarea site-ului, pentru a verifica functionarea corecta a acestuia si pentru a putea fi programat ca si client in cadrul Clinicilor Empatio.

  • Pentru constructia si functionalitatea site-ului, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. este dat de indeplinirea indatoririlor legale referitoare la aspectele de securitate a sistemelor noastre, conform art. 6 alin. (1), lit. c) din Regulamentul U.E. 679/2016 si art. (3) din Legea 506/2004;
  • Pentru functionarea site-ului, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este constituit de executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract, conform art. 6 alin. (1), lit. b) din Regulamentul U.E. 679/2016;
  • Pentru furnizarea ultimelor noutati privind produsele si serviciile prezentate prin intermediul site-ului, solicitarea de informatii suplimentare prin formularul de contact si transmiterea sugestiilor dvs, cat si in relatie cu tertii, temeiul legal de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal este indeplinit prin obtinerea consimtamantului dvs. explicit, informat si liber exprimat, in baza art. 6, alin. (1), lit. a) si cu respectarea cerintelor privind consimtamantul, cuprinse la art. 7 si 8 din Regulamentul U.E. 679/2016.

3. Contactarea CLINICA EMPATIO de catre dumneavoastra si oferirea de asistenta

Aveti posibilitatea de a ne contacta in diferite moduri: prin e-mail, prin telefon, prin formular de contact sau prin chat. In acest caz, vom putea prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, telefon si orice alte informatii pe care le furnizati de bunavoie in momentul in care ne contactati. Va recomandam sa ne furnizati doar informatii ce ne sunt necesare pentru a va putea ajuta cu solutionarea solicitarii dvs.

4. Contactarea clientilor de catre specialistii nostri

Pe parcursul furnizarii serviciilor noastre vom utiliza adresa de e-mail, numarul de telefon, nume, prenume pentru a va notifica cu privire la aspecte legate de executarea contractului dintre noi si dumneavoastra, de exemplu, aspecte ce tin de utilizarea site-ului, de comunicare a unor eventuale informatii suplimentare privind programarea si consilierea pacientilor, de eventuale probleme tehnice, etc.

5. Comunicari comerciale

Aveti posibilitatea de a opta pentru primirea de comunicari comerciale prin intermediul e-mail-ului si a chat-ului.

Daca optati pentru primirea de astfel de mesaje comerciale, va vom trimite recurent informatii despre activitatile si promotiile Clinicii EMPATIO, numai in baza consimtamantului dvs. aprioric consemnat.

Puteti revoca acordul exprimat in orice moment si fara costuri, prin utilizarea link-ului de dezabonare indicat in fiecare comunicare comerciala.

De asemenea prin link-urile din site se poate ajunge la anumite platforme de social media:

unde se gasesc anumite noutati privind serviciile oferite, proceduri utilizate, evenimente etc, cu respectarea confidentialitatii datelor celor care sunt prezenti.

FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Noi suntem atenti sa mentinem respectarea principiului minimizarii datelor, insa trebuie sa cunoasteti ca puteti refuza sa furnizati anumite date cu caracter personal (indicate mai sus) dar, intr-un astfel de caz, este posibil sa nu puteti beneficia de anumite servicii specifice raportului contractual descris in aceasta Politica de Confidentialitate.

PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi prelucrate in vederea generarii unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata care ar urma sa produca efecte juridice asupra dumneavoastra sau sa va afecteze intr-o masura semnificativa.

DURATA DE PRELUCRARE

Intentionam sa pastram datele dumneavoastra cu caracter personal numai atat timp cat este necesar, in conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic National si cu Nomenclatorul Arhivistic Intern.

In anumite circumstante, este posibil sa pastram datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp, de exemplu in cazul in care suntem obligati sa facem acest lucru in conformitate cu cerintele legale, de reglementare, fiscale sau contabile.

Totodata, in cazul anumitor categorii de date cu caracter personal, perioada de retentie poate sa fie mai mare, astfel incat sa avem o evidenta exacta a raporturilor dumneavoastra cu noi in cazul oricaror plangeri sau daca apreciem in mod rezonabil ca exista o perspectiva de litigiu legata de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Putem transfera date cu caracter personal, in masura in care acest lucru este necesar, urmatoarelor categorii de destinatari:

  • parteneri contractuali;
  • subcontractanti;
  • companii de marketing;
  • autoritati publice, instante de judecată sau arbitrare, precum si autoritati competente să cerceteze savarsirea de fapte penale.

Acesti destinatari pot fi situati in Uniunea Europeana si/ sau in Zona Economica Europeana. In cazul in care destinatarii sunt situati in afara Uniunii Europene si a Zonei Economice Europene, inclusiv in tari care nu sunt recunoscute ca asigurand un nivel adecvat de protectie, transferul datelor cu caracter personal se efectueaza doar daca exista garantii adecvate, in conformitate cu legea aplicabila. In acest sens, ne bazam pe mai multe garantii, precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana. Puteti primi de la noi o lista de destinatari din tari terte, precum si o copie a dispozitiilor convenite care asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal. Pentru orice solicitare in acest sens, va rugam sa ne contactati la datele de contact mentionate mai jos.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi. Prin urmare, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal, precum limitarea accesului la datele cu caracter personal, criptarea sau anonimizarea datelor cu caracter personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, in ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta intotdeauna eficienta masurilor de securitate implementate, si prin urmare, nu putem garanta in orice moment securitatea datele cu caracter personal.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Drepturile dumneavoastra

In conformitate cu legislatia aplicabila, beneficiati de urmatoarele drepturi:

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a obtine confirmarea de la noi ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate de noi, precum si informatii privind specificul prelucrarii precum: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor cu caracter personal, perioada pentru care datele cu caracter personal sunt pastrate, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, drepturilor dumneavoastra, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere, de unde am obtinut datele cu caracter personal.

Dreptul la rectificare: Aveti posibilitatea de a solicita rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, cu conditia sa fie respectate cerintele legale aplicabile. In eventualitatea unor erori, dupa notificare, vom corecta imediat datele dumneavoastra cu caracter personal.

Dreptul la stergere: In anumite cazuri, aveti posibilitatea de a solicita stergerea datelor cu caracter personal: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; (ii) ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu mai putem prelucra datele cu caracter personal in baza altor temeiuri legale; (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dati curs unui drept legal de a va opune. Nu vom putea da curs solicitarii dumneavoastra de stergere in cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru respectarea unei obligatii legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. De asemenea, exista alte si circumstante in care nu suntem obligati sa respectam aceasta solicitarea de stergere a datelor cu caracter personal.

Restrictionarea prelucrarii: Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele situatii: (i) in cazul in care contestati corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor cu caracter personal in cauza; (ii) in cazul in care prelucrarea este ilegala, si va opuneti stergerii datelor cu caracter Personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) in cazul in care nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar ni le solicitati pentru o actiune in instanta; (iv) in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime ca operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua sa folosim datele cu caracter personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care: (i) avem consimtamantul dumneavoastra; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor: In masura in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru executarea contractului si prelucrarea se face prin mijloace automate, aveti dreptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal sa va fie furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date cu caracter personal altui operator. Acest drept nu afecteaza in mod negativ drepturile si libertatile celorlalti.

Dreptul la opozitie: In anumite situatii, precum atunci cand prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pe baza unui interes legitim, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal de catre noi. In caz de opozitie nejustificată, Clinica Empatio este indreptatita să prelucreze in continuare datele cu caracter personal.
Dreptul de a va opune primirii de mesaje comerciale: De asemenea, va puteti opune la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimtamantului: In masura in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra, puteti revoca oricand consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale: In anumite circumstante aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu este aplicabil in cazul in care decizia: (i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si noi; (ii) este autorizata de lege care prevede si garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dumneavoastra; (iii) are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.

Dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere: Aveti dreptul de a depune o plangere inaintea Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Exercitarea drepturilor dumneavoastra

Responsabilul cu protectia datelor (DPO) are rolul de a facilita comunicarea dintre dvs., noi si Autoritatea Nationala de Supraveghere (ANSPDCP), fiind o prelungire a ANS in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal a operatorului de date, pentru respectarea cerintelor GDPR. Apelati cu incredere, in apararea dreptului dvs. la intimitate si viata privata in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, la adresa de e-mail: gdpr@empatio.ro.

Verificarea identitatii: Acordam cea mai mare atentie confidentialitatii tuturor datelor cu caracter personal si ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea in cazul in care faceti o cerere cu privire la datele cu caracter personal.

Taxe: Ca regula, va puteti exercita drepturile dumneavoastra in mod gratuit. Cu toate acestea, ne rezervam dreptul de a solicita o taxa rezonabila in cazul in care cererile dumneavoastra sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv.

Timp de raspuns: Depunem tot efortul pentru a raspunde solicitarilor dumneavoastra in cel mult o luna de la primirea solicitarii. Aceasta perioada poate fi prelungita cu doua luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor, caz in care va vom informa cu privire la orice astfel de prelungire si cu privire la motivele intarzierii.

CONTACT

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la aceasta Politica de Confidentialitate sau la implementarea acesteia, ne puteti contacta prin mail la gdpr@empatio.ro.